Først ut med AI-støttet
Risk Identification Technology

KYS-Know Your Supplier

Automatisk leverandørkontroll

Bruk vårt Risk Management system for å administrere risiko i egen verdikjede.

Automatisk risiko-overvåking med avansert AI-teknologi

Legg inn egne leverandører til
løpende kontroll i systemet

Nå kan du legge inn leverandørene til automatisk kontroll i en spesialdesignet applikasjon som overvåker over 200 datapunkter døgnet rundt. Skjer det noe blir du varslet umiddelbart, der alt blir lagret og dokumentert automatisk i kontrollsystemet.

Last ned data til egne systemer
via API-datakontroll

Samtidig kan du enkelt med automatiserte prosedyrer laste ned et oppdatert datagrunnlag til dine egne Innkjøps-, CRM- og ERP-systemer via API funksjonen. Høy-risiko faktorer (rødt flagg) kommer som tydelige signalfelt i filen.

leverandører til kontroll nå
0

Dette får du hvis du velger INANKO.NO

Vi avdekker forretningsrisiko – raskt og enkelt

VÅRT FOKUS

INANKO.NO er et Innkjøps- og Anbudskontroll system som har automatisert all datainnhenting på en leverandør under kontrakt.

Våre oppdragsgivere ønsker å redusere risikoen i egen verdikjede med smarte og automatiserte kontrollprosedyrer.  

Har du mer enn 500 leverandører så kan det skape inntil 2.000 endringspunkter pr. mnd. og mer enn 24.000 risikohendelser årlig i egen verdikjede. En så omfattende informasjonsstrøm er helt umulig å håndtere manuelt.

Vår jobb er å identifisere, risiko-klassifisere og automatisere denne informasjonsstrømmen med avanserte risk-score modeller.

Med nye globale og nasjonale lover og forskrifter så har mange virksomheter nå fått et klart juridisk ansvar for å avdekke risiko i egen verdikjede.

Disse juridiske Compliance kravene kommer både i form av nye kompliserte EU-krav, nasjonale Åpenhetslover og nye krevende forskrifter for Offentlig Innkjøp (anbud).

Forskjellen fra tidligere er at du ikke lenger bare kan fortelle om dine «gode intensjoner», du må også dokumentere helt konkret hvilke egne tiltak du har aktivert for å kunne identifisere risiko i verdikjeden.

Vår jobb er å forenkle denne prosessen slik at Innkjøpere raskt kan dokumentere eget kontrollarbeid – bare ved å trykke på en knapp.

Vi avdekker forretningsrisiko – som vil overraske deg

Er du klar for å ta i bruk et AI-støttet Innkjøpsverktøy?

Vi har utviklet nye avanserte risikomodeller med kunstig intelligens som vil blåse deg av banen. Vi finner risikoforhold på dine leverandører som vil overraske deg. Vi kopler sammen et så høyt antall datakilder og referansepunkter at du kan bare glemme å gjøre det manuelt. Vi sjekker opp lovkrav og forskrifter på en helt ny måte. Vi kombinerer subjektiv informasjon fra selskapet, objektive juridiske-økonomiske kilder med åpne kilder på nett, på en slik måte at din beslutningskvalitet øker eksponentielt.

HVA GIR AI-TEKNOLOGIEN DEG

Vi avdekker forretningsrisiko – med kunstig intelligens

Vil du vite hvordan Inanko oppgraderer din datakvalitet?

Dubletter og feil i data

Vi samkjører dine data mot flere databaser samtidig og retter opp viktige feil og mangler i ditt datagrunnlag.

Forbedrer datagrunnlaget

Vi gjør databasen din klar for automatiserte prosedyrer og matcher dine nøkkelfelt sømløst mot alle eksterne databaser.

Leter etter risiko

Vi søker etter risiko på dine objekter gjennom avanserte algoritmebaserte prosedyrer og kategoriserer risikoen
for deg.

Gir beslutningsstøtte

Vi identifiserer høy-risiko objekter og transformerer data til tallbasert fakta som du kan bruke for å håndtere risikoen.

Prøv markedets beste B2B datagrunnlag

Nå kan du enkelt komme i gang med en strukturert oppfølging av all forretningsrisiko på egne leverandører, kunder og partnere. Det er ingen som er i nærheten av å ha en så omfattende og detaljert datamengde som vi har. Alle hendelser er ferdig risiko-klassifisert og kan lastes ned sømløst via vår API-Datakontroll funksjon.

TEST API-DATAKONTROLL

Vil du kople opp ditt ERP-system?

Vil du kople opp ditt CRM-system?

Book en gratis demo i dag.

Inanko Procurement AS utvikler avanserte KYS-Know Your Supplier systemer som avdekker forretningsrisiko i verdikjeden.

Vår oppgave er å identifisere, risiko-klassifisere og rapportere alle nye kritiske risikoelementer som oppstår i og rundt kundens leverandører.

For å klare dette så benytter vi oss av det siste innen automatisering, AI-teknologi, algoritmebasert beslutningsstøtte og big-data kompetanse.

Produktene leveres som online baserte SaaS-systemer kombinert med Procurement Risk konsulentstøtte.

Vår visjon er å levere bransjens beste Risk Management teknologi – til det globale Procurement & Tender markedet.

© 2024 Inanko.no

Inanko Procurement AS
support@inanko.no | +47 907 34 264