Først ut med AI-støttet
Risk Identification Technology

KYS-Know Your Supplier / KYC-Know Your Customer

Automatisk kunde- og leverandørkontroll

Bruk vårt avanserte Procurement system for å overvåke og administrere egne leverandører og kunder

Automatisk risiko-overvåking av egne leverandører og kunder

Legg inn egne leverandører
til kontroll i INANKO.NO systemet

Nå kan du legge inn egne leverandører til automatisk kontroll i en spesialdesignet applikasjon som overvåker over 200 datapunkter døgnet rundt, hele året. Skjer det noe blir du varslet umiddelbart, der alt blir lagret og dokumentert automatisk i kontrollsystemet.

Last ned data til egne systemer
via API-DATAKONTROLL funksjonen

Samtidig kan du med automatiserte prosedyrer laste ned et løpende oppdatert KYC-datagrunnlag til dine egne CRM, kunde-, bank- og finanssystemer via API-Datakontroll funksjonen. Høy-risiko faktorer (rødt flagg) kommer som tydelige signalfelt.   

0
leverandører til kontroll nå

Dette får du hvis du velger INANKO.NO

VÅRT FOKUS

INANKO.NO er et Innkjøps- og Anbudskontroll system som har automatisert all datainnhenting på et objekt under kontrakt.

Våre oppdragsgivere ønsker å redusere risikoen i egen verdikjede med smarte og automatiserte kontrollprosedyrer.  

Har du mer enn 10.000 leverandører-kunder-låntakere så vil det kunne skape 200-500 foretaksendringer i døgnet, og inntil 100.000 risikopunkter pr. år i verdikjeden. Det er umulig å håndtere manuelt.

Vår jobb er å identifisere, risiko-klassifisere, dokumentere og administrere denne informasjonsstrømmen digitalt for kunden.

Med den norske Åpenhetsloven har store selskaper fått et klart juridisk ansvar for kvalitetene i egen verdikjede.

Loven berører i første omgang ca. 9.000 store norske selskaper som nå skal levere sine første risikovurderinger.

Alle disse virksomhetene har krav på seg til å etablere en god kontroll med eget risikobilde samt å innhente nødvendige bekreftelser og dokumenter fortløpende fra egen verdikjede.

Vår jobb er å digitalisere og kople dette lovregulerte Compliance Risk ansvaret til resten av kundens KYC-KYS database.

VI AVDEKKER FORRETNINGSRISIKO I DIN VERDIKJEDE – SOM VIL OVERRASKE DEG

Er du klar for å ta i bruk et AI- og datastøttet beslutningsverktøy?

Det er lettere enn du tror å komme i gang med et strukturert arbeid for kontroll og oppfølging av egne kunder, leverandører og låntakere. Problemet er den store datamengden som må håndteres fortløpende samt en prioritering og analyse av de dataene som er viktigst for å bedømme risikonivået på et objekt. Det har vi gjort for deg.

TEST LØSNINGEN MOT EGNE DATA

Vil du vite hvordan Inanko oppgraderer din datakvalitet?

Dubletter og feil i data

Vi samkjører dine data mot flere databaser samtidig og retter opp viktige feil og mangler i ditt datagrunnlag.

Forbedrer datagrunnlaget

Vi gjør databasen din klar for automatiserte prosedyrer og matcher dine nøkkelfelt sømløst mot alle eksterne databaser.

Leter etter risiko

Vi søker etter risiko på dine objekter gjennom avanserte algoritmebaserte prosedyrer og kategoriserer risikoen
for deg.

Gir beslutningsstøtte

Vi identifiserer høy-risiko objekter og transformerer data til tallbasert fakta som du kan bruke for å håndtere risikoen.

Prøv markedets beste KYC-Know Your Customer løsning

Nå kan du enkelt komme i gang med et strukturert arbeid for kontroll og oppfølging av egne kunder, låntakere og partnere. Det er ingen som er i nærheten av å ha en så omfattende og detaljert datamengde knyttet til risikoen hos dine kunder, som vi har. Risikoen er ferdig klassifisert og alle datafelt kan hentes ut sømløst via vår API-Datakontroll løsning, direkte til dine CRM- og kundesystemer.
Raskt, enkelt og automatisk.  

TEST API-DATAKONTROLL LØSNINGEN

Vil du kople opp CRM-systemet ditt til API-Datakontroll løsningen?

Book en gratis demo i dag.

Inanko Procurement AS utvikler avanserte KYS-Know Your Supplier og KYC-Know Your Customer systemer som avdekker forretningsrisiko i verdikjeden.

Vår oppgave er å identifisere, risiko-klassifisere og rapportere alle nye kritiske risikoelementer som oppstår i og rundt egne leverandører og kunder.

For å klare dette så benytter vi oss av det siste innen automatisering, AI-teknologi, algoritmebasert beslutningsstøtte og big-data kompetanse.

Produktene leveres som online baserte SaaS-systemer kombinert med Compliance Risk konsulentstøtte. Våre Procurement-KYS-KYC produkter er selskapets første i en serie av nye spennende teknologi investeringer.

Vårt mål er å bli best på Risk Due-Dilligence tjenester mot næringslivet.

© 2024 Inanko.no

Inanko Procurement AS
support@inanko.no | +47 907 34 264